Ventisit

Garantie & retour

Retourneren

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

Dit herroepingsrecht geldt voor al onze standaard, op de website vermelde producten. Dit geldt niet voor de op maat gemaakte kussens/modellen (artikel 10.6 uit de algemene voorwaarden).

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

U kunt het formulier gebruiken voor herroeping.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Garantie

Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dat wil zeggen dat een product datgene doet wat de consument (u dus) er in alle redelijkheid van mag verwachten. 

De fabrieksgarantie is 2 jaar op verkleuring en slijtage. Bij garantie zorgen wij voor een eventuele reparatie, vervanging van het product of het retourneren van het aankoopbedrag.

Uiteraard gelden de garantie bepalingen alleen bij normaal (niet professioneel) gebruik.